HABERLER & DUYURULAR

Arazi alırken dikkat edin!

2013-02-21

Arazi alırken dikkat edin!

Üzerinde yapı olmayan bir arazi alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu parselin imar durumudur. İmar planı incelenirken şartlarının tasdik tarihi ve halen yürürlülükte olup olmaması çok önemlidir.

Üzerinde yapı olmayan bir arazi alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu parselin imar durumudur. İmar planı incelenirken şartlarının tasdik tarihi ve halen yürürlülükte olup olmaması çok önemlidir. Ayrıca bahsi geçen planın üst ölçekli planlarla uygunluğuna dikkat etmek gerekir. Üst ölçekli planda bahsi geçen alan imara kapalı veya başka bir planın parçası olabilir. Ayrıca yoğunluk, fonksiyon, kısıtlayıcı hükümler gibi imar şartlarına da dikkat etmek gerekir. Bu şartlar arsayı alırken ki amacınıza uygun olmayabilir.

İmar planlı yerlerde gerekli planları inceleyerek parsel almak nispeten daha risksiz bir durumdur. İmar planı olmayan araziler içinse arazinin kadastral yola cephesi olması zorunludur. Eğer arazinin, örneğin tarlanın, kadastral yola cephesi yoksa üzerinde yapılaşma yapılamaz, ancak tarım vb amaçlarla kullanılabilirler. Kadastral yoldan cephe alabilmek için, kadastral yola cephesi olan bir başka parsel ile, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği şartlarına uygun olarak tevhit yani birleştirme yapmak, sonrasında ise ifraz yani ayırma yapmak gereklidir. İfraz sonrasında 5000 metrekare büyüklük ve mevcut kadastral yola 25 metre cephe şartını sağlamak gereklidir. Kadstral yola cephesi olan arazi parçalarında, 5000 metrekareyi aşan yerlerde en fazla 250 metrekare, 5000 metrekarenin altında olan yerlerde ise %5 yapılaşma koşulu vardır.

Köy merkezine yakın yerlerde arsa almayı düşünüyorsanız spekülasyonlar konusunda çok dikkatli olmalısınız. İmarı olmayan tarlalar, bir süre sonra imar yapılacak ve değerlenecek spekülasyonuyla arsa fiyatına satılabiliyor. Belediyeden geçmiş imar planı olmayan tarlalar için bu spekülasyonlar yanıltıcı olabilir. Büyükşehirler için plan onaylama yetkisi, özel bölgeler hariç, büyükşehir belediyesindedir. Aldığınız tarlanın yapılaşmaya kapalı bölgelerde,  sit alanlarında, su havzasında olması ihtimali her zaman vardır.

Köy nüfüsuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan kişilerin yapacağı yapılar için ise ruhsat gerekmemekte, sadece köy muhtarlığından izin alınması koşulu aranmaktadır. Köy kayıt defterinde, izinli ilgili olan bir kayıt ve köy muhtarından alınan izin belgesi inşaat ruhsatı yerine geçmektedir. İstanbul'da var olan bütün köyler, belediye sınırlarına dahil edildi ve orman köyü dışındaki köyler mahalle statüsü aldı. Mahalle statüsü almış olsa da buralardan alınacak yapıların inşaat ruhsatı ve iskan belgesi olmayabilir. Böyle durumlarda gene eskiye dönük olarak köy kayıt defterlerini kontrol etmek gerekir.